POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A l’Associació de cervesers del Baix Camp li hem sol·licitat que ens comuniqui alguns de les seves dades personals per poder donar curs a la relació de negoci i comercial que mantenim ambdues parts, i per poder realitzar altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privadesa i Protecció de Dades:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Associació de cervesers del Baix Camp

CIF: G55727986
Adreça: Pl Patacada 10, 43201 Reus, Tarragona

Telèfon: 629704978
Correu electrònic: info@acbc.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’Associació de cervesers del Baix Camp tractem les dades personals que ens ha facilitat per poder donar curs a la relació que ambdues parts han establert. Amb la finalitat de millorar l’estructura, organització, funcionament, etc. per part de la nostra asscociació

Per quant temps conservarem les seves dades?

L’Associacio de cervesers del Baix Camp conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre ambdues parts. Una vegada aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals que ens obliguin a això. Una vegada prescrits aquests terminis legals, si la seva informació es cancel·larà.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són l’execució de l’encàrrec, que ambdues parts han subscrit, i el compliment de les obligacions legals que d’això es deriven per a la nostra organització. També podran estar basades en el consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col•laboren amb nosaltres amb la finalitat de l’execució de la relació que ens uneix, i/o de donar compliment a les obligacions legals que d’això es derivi. No existeix un altre tipus de cessió de les seves dades ni tan sols a l’efecte de conservació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè. o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Associació de cervesers del Baixs Camp estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Associació de cervesers del Baix Camp deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a l’Associació de cervesers del Baix Camp ens les ha proporcionat Vostè. lliurement i procedeixen de la documentació necessària que se li ha sol·licitat en el procediment d’alta com soci..

Les categories de dades que es tracten són:

Identificatives:

  • Nom i cognoms
  • Adreça postal
  • Telèfons
  • Adreça de correu electrònic

Dades bancàries:

Tots els necessaris per a la gestió i / o domiciliació de cobraments i pagaments, com a número de compte bancari, targetes de crèdit / dèbit, mitjans de pagament electrònics i / o virtuals i altres mitjans de pagament.